Over ons

‘Erfolgsformeln Verbinden: Nachhaltige Mobilität und Energie in Österreich und in den Niederlanden’ is een privaat-publiek programma dat loopt van begin 2017 tot eind 2019.

Dit PIB-programma ontwikkelt en deelt kennis over nieuwe mobiliteit en energie, car sharing, autonoom rijden, zwaar transport en toerisme. 

Deelnemende bedrijven, rijksoverheid (en andere overheden) en kennisinstellingen werken daarbij intensief samen. Dit ondersteunt economische groei. 

Word ook partner. Neem contact op met penvoerder Emodz (Julia Williams).