Projecten

Dit PIB werkt aan diverse soorten projecten: K2K (ontwikkelen en uitwisselen van kennis; getrokken door kennisinstellingen), G2G (uitwisseling tussen overheden;  getrokken door RVO), en projecten die gericht zijn op R&D en demonstraties.


In de blokken hieronder leest u meer over onze projecten.

Kennisagenda King of the Road

> Lees meer

Kennisagenda duurzaam toerisme

> Lees meer

Government-to-Government

> Lees meer